Persondatapolitik

Persondatapolitik for TST Holding ApS

Dette dokument redegør for, hvordan TST Holding Aps samt de underliggende selskaber, der driver Restaurant MellemRum, Restaurant Komfur og Restaurant Ombord, håndterer og evt. behandler personoplysninger.

Generelt

Med personalepolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

 • udfyldelse af oplysningsseddel
 • bestilling af et arrangement eller selskab
 • oprettelse af en aftale, relateret til vores restauranter
 • henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.

 

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig

TST Holding ApS er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
TST Holding ApS
Jægergårdsgade 71
DK-8000 Aarhus C
Tlf. 8617 1838
info@restaurantmellemrum.dk

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Hvikle sider, der besøget
 • Besøgets varighed
 • Hvilke knapper og links, der trykkes på
 • Formålet med indsamlingen er, at blive bedre kendt med vores målgruppe og besøgende, så vi løbende kan optimere hjemmesiderne til det korrekte formål
 • Vi er ene om at bruge disse oplysninger og videregiver ingen materiale til tredjepart.
 • Oplysningerne lagres i Danmark og overføres ikke til tredjelande
 • Vi opbevarer dataene så længe de er relevente for os og sletter løbende efter gældende lovgivning

Køb
Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og emailadresse
 • Oplysningerne opbevares for at kunne yde den ønskede service
 • Oplysninger gemmes i forhold til gældende lovgivning og slettes når ikke længere relevante

Jobansøgninger
Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Alle oplysninger frivilligt oplyst via ansøgning i brev eller via email. Vi indhenter ikke selv yderligere informationer uden forudindgået aftale med ansøger
 • Oplysningerne bruges kun internt til at sortere ansøgere og finde de bedst egnede kandidater
 • Oplysninger deles ikke med tredjepart eller overføres til tredjelande
 • Oplysninger gemmes i forhold til gældende lovgivning og slettes når ikke længere relevante, dog senest efter 6 måneder

 

 

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på tlf. 8617 1838 eller info@restaurantmellemrum.dk.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

TST Holding ApS har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.)

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang HER.